Groep 8

De kinderen van groep 8 krijgen op maandag tot en met donderdag les van juf Esther en op woensdag t/m vrijdag van meester Arno.

Onze leerkrachten

Esther van Grootheest

Leerkracht groep 8
e.vangrootheest@smdb-lunteren.nl
aanwezig: ma - do