Ik wil mijn kind ziek melden

Is uw kind ziek?
U kunt via een berichtje in Parro of via een belletje naar school uw kind ziekmelden.

We ontvangen de ziekmelding graag vóór 8.30 u. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0318) 48 21 22.
Op maandag en vrijdag zijn we tussen 8.15 u en 8.30 u telefonisch niet bereikbaar, in verband met de weekopening en –sluiting.