Onze Identiteit

De Bijbel als het Woord van God is de basis van onze identiteit. Het is de bron waaruit we leven en met elkaar werken op school. Het fundament van ons onderwijs en het uitgangspunt bij al onze keuzes voor en met de kinderen. Op verschillende manieren komt onze christelijke identiteit tot uiting.

We vinden het belangrijk dat we christelijke normen en waarden doorgeven aan de aan onze zorgen toevertrouwde kinderen. Deze normen en waarden willen we ook toepassen in de omgang met elkaar, als leerkrachten en leerlingen onderling of naar elkaar toe.

De dag wordt geopend met gebed, het zingen van de psalm en een breed liedrepertoire. Een aantal keren per week wordt uit de Bijbel verteld. In groep 7/8 komt er ook kerkgeschiedenis bij. De psalm en het christelijke lied nemen een grote plaats in. In een aantal groepen vindt wekelijks een kringgebed plaats.

Vanuit die gedachte is het vanzelfsprekend dat we ons in onze methodekeuzes laten leiden door onze visie op christelijk onderwijs. Een methode moet passen bij die visie. Als dat niet volledig het geval is, zullen we deze methode kritisch gebruiken; dat wil zeggen dat we de methode aanpassen waar het mogelijk is, of onderdelen overslaan waar het onvermijdelijk is.

Ieder jaar is er een kerkenproject om de band gezin-kerk-school meer tot uiting te laten komen. In een periode voorafgaand aan de schoolkerkdienst wordt er in alle groepen aan dit thema gewerkt. De Bijbelse geschiedenissen worden aan de hand van het thema gekozen.

We geven onze christelijke identiteit verder gestalte door:

  • …elke week op maandag zendingsgeld op te halen. In de nieuwsbrief wordt vermeld waaraan het bedrag besteed wordt.
  • …in de groepen aandacht te besteden aan de bid- en dankdagen. Leerlingen die met hun ouders/verzorgers ‘s morgens op deze dagen naar de kerk gaan, krijgen hiervoor verlof.
  • …het kerstfeest van groep 1 en 2 samen met de ouders en de leerlingen van deze groepen te vieren. Op dezelfde avond vieren de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 in hun lokaal het kerstfeest. Aansluitend zingen we op het plein met ouders en leerlingen een aantal kerstliederen.
  • …het paasfeest met alle ouders en alle leerlingen gezamenlijk te vieren in de Maranathakerk. Ouders en leerlingen worden voor deze vieringen verwacht!
  • …het christen-zijn een bewuste plaats te geven in de omgang met elkaar: We houden rekening met gaven en talenten van kinderen.
  • …met ouders regelmatig samen te komen om te bidden voor de school en onze leerlingen.

Wilt u meer weten over onze identiteit, het identiteitsbewijs geeft u hierover alle informatie.

Identiteitsbewijs downloaden