Onze Visie en Kernwaarden

Ieder kind waardevol en uniek

Op onze school werken we vanuit 4 kernwaarden:

  1. Verbinding: Wij willen werken vanuit verbinding met God en in onderlinge eenheid met collega’s, kinderen en ouders, zodat we samen hetzelfde doel voor ogen houden.
  2. Veiligheid: Wij creëren een leeromgeving waar álle kinderen zichzelf kunnen zijn en zich veilig en prettig voelen. Alleen dan kunnen ze leren.
  3. Vertrouwen: Wij willen werken vanuit onderling vertrouwen, vanuit dit vertrouwen geven wij ons dagelijks werk vorm. We spreken ons vertrouwen richting de kinderen uit, zodat zij zelfvertrouwen ontwikkelen en voelen dat ze ertoe doen.
  4. Verantwoordelijkheid: Onze wens is dat onze kinderen zelfstandige personen worden, die op hun beurt een bijdrage leveren aan de samenleving vanuit verantwoordelijkheidsgevoel richting elkaar en de wereld.

Onze school is een Vreedzame School (zie kopje De Vreedzame School). Dit is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De vier bovenstaande kernwaarden vormen ook hier de basis van. We zien de klas en school als oefenplaats voor democratisch burgerschap, met een positief sociaal en moreel klimaat, waarin kinderen een stem krijgen, zij zich gehoord en gezien voelen en er op een positieve manier met elkaar wordt omgegaan.

Elk kind verdient de kans om zich naar zijn of haar vermogen te ontwikkelen. Dat is ons uitgangspunt op De Wegwijzer. We hebben hoge verwachtingen van kinderen en stellen samen met hen doelen op. De kinderen leren welke kwaliteiten zij kunnen inzetten om deze doelen te bereiken. De leeromgeving is zo vormgegeven dat elk kind de kans krijgt zelf kennis te op te doen en toe te passen, en zijn of haar talent te ontwikkelen. Zelf ontdekkend en onderzoekend leren zijn daarbij vaardigheden waar de kinderen zich in oefenen. Dit is vooral terug te zien in het thematisch zaakvakonderwijs (Samen op aarde | Da Vinci), waarbij klas-doorbrekend en in verschillende coöperatieve werkvormen wordt gewerkt. Samenwerken is een onmisbare vaardigheid in het leven. Daarom willen we op De Wegwijzer dat kinderen leren elkaar te helpen in hun ontwikkeling. Niet alleen je eigen ontwikkeling is belangrijk, maar ook die van de ander. Door samen te werken leren kinderen op welke manier zij het beste uit zichzelf en een ander kunnen halen.

Successen die kinderen opdoen kunnen zij zelf bewaren in hun eigen portfolio. Dit portfolio zit samen met het rapport in een persoonlijke map. Op deze wijze werken we aan de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van de kinderen, en krijgen zij ook hier een stukje autonomie over eigen werk en over datgene waar zij trots op zijn.