Onze Missie

Talentvol en toekomstgericht

Waar De Wegwijzer voor staat, hebben we helder verwoord. Het vormt de kern van ons onderwijs.

Oog voor kwaliteiten
De basis van goed onderwijs, is een open en warme leef- en leeromgeving. We vinden het belangrijk dat kinderen ontdekken en voelen dat zij waardevol zijn. We geven hen inzicht in hun talenten en kwaliteiten. In gesprek met het kind helpen wij hen hun gekregen talenten en kwaliteiten te ontwikkelen.

Kindgerichte aandacht
We geven kindgerichte aandacht op maat en laten kinderen leren op hun eigen niveau. Belangrijke aspecten van het leren zijn zelfstandigheid, leren “leren”, samenwerken en kritisch kijken naar eigen werk. We willen kinderen een basis meegeven die hen gedegen voorbereidt op het vervolgonderwijs.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
We geven het kind alles mee wat nodig is, om verder te groeien tot een persoon, die zelfstandig zijn plek in deze maatschappij kan innemen. Wij vinden het daarom belangrijk dat het kind leert zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en om te zien naar elkaar en de wereld. We geloven dat ieder mens door God is geschapen naar zijn beeld en daarom accepteren we elkaar zoals we zijn. Daarnaast willen we samen met de kinderen in verwondering kijken naar Gods schepping, die aan ons is toevertrouwd.