Ons Verhaal

De basisschool is een stuk van je leven, voor zowel uw kinderen als voor u. Jarenlang onderwijs waar u als ouders/verzorgers wat van mag verwachten! Een basisschool kies je met zorg!

Onze school is een plaats waar kinderen kennismaken met anderen en waar ze nieuwe dingen leren die ze nu en later goed kunnen gebruiken. Onze school is een school die oog heeft voor de kwaliteiten van uw kind!! We bieden daarom de leerstof op niveau aan, vanuit de belevingswereld van het kind. We vinden het leren vanuit eigen interesse en eigen kunnen erg belangrijk, daarnaast ook het leren samenwerken. We dagen leerlingen uit hun gekregen talenten optimaal te benutten en hen op te voeden tot zelfstandigheid.

We kijken naar de kwaliteiten van onze leerlingen. Daarom werken we ook met presentatieportfolio’s. Deze portfolio’s zijn het resultaat van een denk- en redeneerproces. We zorgen voor een goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen, voor een leeromgeving, waarin kinderen actief, betrokken, met plezier en succes kunnen leren.

Een klimaat, dat kinderen uitnodigt tot verkennen en ondernemen, tot presteren naar beste kunnen, waarbij ze kunnen rekenen op ondersteuning van de leerkracht, wanneer ze dat nodig hebben. Het is merkbaar aan de sfeer van vertrouwen waardoor kinderen zich op hun gemak voelen in de groep.

  • Kinderen voelen zich goed en beleven plezier met elkaar.
  • Kinderen stralen vitaliteit uit, tegelijk ontspanning en innerlijke rust.
  • Kinderen zijn spontaan en durven zichzelf te zijn.
  • Kinderen hebben zelfvertrouwen, een goed waarde gevoel en weerbaarheid.
  • Kinderen kunnen zich goed emotioneel ontwikkelen.